Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

Transport

Transport powrotny uczestników ze Stanic PTTK na Szlaku Krutyni : 

  • ze wszystkich stanic  - 20 zł od osoby

Uwaga!

Powyższy odbiór możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny   w Stanicy Wodnej PTTK w Sorkwitach.

Dla grup zorganizowanych ceny wypożyczenia kajaków i transportu do uzgodnienia.

Transport  powrotny  sprzętu wodnego  ze Stanic PTTK na Szlaku Krutyni:

  • Transport powrotny kajaka na szlaku Krutyni bez uczestników  - 30 zł
  • Transport powrotny kanu  na szlaku Krutyni bez uczestników - 50 zł
     

Pozostały transport:

  • Transport przyczepy z 12 kajakami z trasy spływu Szlaku Krutyni – 150
  • Transport pozostałe rzeki regionu - przyczepa 12 kajaków - od 1,50 zł / kilometr

 

Dysponujemy busem 7 osobowym