Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

Necky Gannet

Necky Gannet

Cena

30.00zł / cena powyżej 6 dni
35.00zł / cena powyżej 1 dnia
45.00zł / cena za 1 dzień
Zarezerwuj
zapoznaj się z warunkami korzystania ze sprzętu turystycznego

UWAGA: Rezerwacja jest aktualna po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity.

1. Wypożyczalnia powierza sprzęt i ekwipunek opiece korzystającym z niego turystom, którzy winni opiekować się sprzętem ze szczególną troską i pieczołowitością.

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności.

3. Wypożyczanie następuje na podstawie osobistego zgłoszenia się Wypożyczającego lub pisemnego zapotrzebowania na sprzęt.

4. Za wypożyczony sprzęt odpowiada całkowicie Wypożyczający, a przy zespołach — kierownik zespołu i Wypożyczający, przy czym odpowiedzialność ich jest solidarna.

5. Z wypożyczonego sprzętu może korzystać wyłącznie osoba lub grupa, której sprzęt wypożyczono. Odstępowanie wypożyczonego sprzętu osobom innym lub zamiana sprzętu jest niedozwolona.

6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i w czasie uzgodnionym z wypożyczalnią.

7. Wypożyczający odpowiada materialnie za szkody wynikłe z uszkodzenia,  zniszczenia  lub nie zwrócenia sprzętu.

8. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności związanych z poruszaniem się po szlakach wodnych oraz obszarach chronionych.

9. Wypożyczający winien zapoznać się z charakterem trasy spływu kajakowego, w szczególności z możliwymi zagrożeniami dla życia i zdrowia wynikającymi z trudności technicznej szlaku oraz istniejących na nim budowli hydrotechnicznych. 

 

opis

  • kajak 2 os., doskonały na spływu kilku dniowe,
  • wykonany z polietylenu, niezwykle trwałego materiału,
  • łatwy do wsiadania kokpit, prosty w obsłudze ster,
  • wygodne siedziska, koperty do troczenia bagażu,
  • część kajaków posiada bakisty na rufie,
  • waga 33 kg, ładowność 230 kg.

Cena za transport kajaka z trasy spływu:

Ze wszystkich stanic PTTK na szlaku Krutyni - 30 zł za

Wypożyczamy namioty 2/3 os.- 10 zł/doba