Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

Lettmann Summerwind 3

Lettmann Summerwind 3

Cena

30.00zł / Cena powyżej 3 dni
35.00zł / Cena za 1 dzień 3 osoby
Zarezerwuj
zapoznaj się z warunkami korzystania ze sprzętu turystycznego

UWAGA: Rezerwacja jest aktualna po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity.

1. Wypożyczalnia powierza sprzęt i ekwipunek opiece korzystającym z niego turystom, którzy winni opiekować się sprzętem ze szczególną troską i pieczołowitością.

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności.

3. Wypożyczanie następuje na podstawie osobistego zgłoszenia się Wypożyczającego lub pisemnego zapotrzebowania na sprzęt.

4. Za wypożyczony sprzęt odpowiada całkowicie Wypożyczający, a przy zespołach — kierownik zespołu i Wypożyczający, przy czym odpowiedzialność ich jest solidarna.

5. Z wypożyczonego sprzętu może korzystać wyłącznie osoba lub grupa, której sprzęt wypożyczono. Odstępowanie wypożyczonego sprzętu osobom innym lub zamiana sprzętu jest niedozwolona.

6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i w czasie uzgodnionym z wypożyczalnią.

7. Wypożyczający odpowiada materialnie za szkody wynikłe z uszkodzenia,  zniszczenia  lub nie zwrócenia sprzętu.

8. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności związanych z poruszaniem się po szlakach wodnych oraz obszarach chronionych.

9. Wypożyczający winien zapoznać się z charakterem trasy spływu kajakowego, w szczególności z możliwymi zagrożeniami dla życia i zdrowia wynikającymi z trudności technicznej szlaku oraz istniejących na nim budowli hydrotechnicznych. 

 

opis

  • kajak 3 os., doskonały dla rodziny z dzieckiem,
  • wykonany z polietylenu, niezwykle trwałego materiału,
  • wygodne siedziska z możliwością regulacji położenia,
  • część modeli posiada stery, wersja w stanicy bez bakisty,
  • waga 41 kg, ładowność 330 kg.

Cena za transport kajaka z trasy spływu:

Ze wszystkich stanic PTTK na szlaku Krutyni - 40 zł za kajak