Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

CustomLine CL 430 Prijon

CustomLine CL 430 Prijon

Cena

40.00zł / Cena powyżej 6 dni
45.00zł / Cena powyżej 1 dnia
60.00zł / Cena za 1 dzień
Zarezerwuj
zapoznaj się z warunkami korzystania ze sprzętu turystycznego

UWAGA: Rezerwacja jest aktualna po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym w Stanicy Wodnej PTTK Sorkwity.

1. Wypożyczalnia powierza sprzęt i ekwipunek opiece korzystającym z niego turystom, którzy winni opiekować się sprzętem ze szczególną troską i pieczołowitością.

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności.

3. Wypożyczanie następuje na podstawie osobistego zgłoszenia się Wypożyczającego lub pisemnego zapotrzebowania na sprzęt.

4. Za wypożyczony sprzęt odpowiada całkowicie Wypożyczający, a przy zespołach — kierownik zespołu i Wypożyczający, przy czym odpowiedzialność ich jest solidarna.

5. Z wypożyczonego sprzętu może korzystać wyłącznie osoba lub grupa, której sprzęt wypożyczono. Odstępowanie wypożyczonego sprzętu osobom innym lub zamiana sprzętu jest niedozwolona.

6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i w czasie uzgodnionym z wypożyczalnią.

7. Wypożyczający odpowiada materialnie za szkody wynikłe z uszkodzenia,  zniszczenia  lub nie zwrócenia sprzętu.

8. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności związanych z poruszaniem się po szlakach wodnych oraz obszarach chronionych.

9. Wypożyczający winien zapoznać się z charakterem trasy spływu kajakowego, w szczególności z możliwymi zagrożeniami dla życia i zdrowia wynikającymi z trudności technicznej szlaku oraz istniejących na nim budowli hydrotechnicznych. 

 

opis

Dane techniczne:

  • Długość 430 cm

• Szerokość 68 cm

• Waga 23 kg

• Pojemność 405 l

• Ładowność 140 kg

• Kokpit 7 (110 cm)

• Pojemność komory bagażowej 110 l

• Waga kajakarza 70 - 110 kg

• Materiał HTP

Ergonomiczne siedzenie z regulowanym oparciem. Elastyczna koperta bagażowana pokładzie. Ocieplająca nakładka na siedzenie. Regulowany podnóżek z pedałami do kierowania sterem. Instalacja do założenia steru. Komora bagażowa na rufie. Uchwyty na dziobie i rufie.

 

 

Cena za transport kajaka z trasy spływu:

Ze wszystkich stanic PTTK na szlaku Krutyni - 40 zł za kajak

Wypożyczamy namioty 2/3 osobowe -10 zł/doba