Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

Transport

Transport powrotny uczestników ze Stanic PTTK na Szlaku Krutyni : 

  • ze wszystkich stanic  - 20 zł od osoby

Uwaga!

Powyższy odbiór możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny   w Stanicy Wodnej PTTK w Sorkwitach.

Dla grup zorganizowanych ceny wypożyczenia kajaków i transportu do uzgodnienia.

Transport  powrotny  sprzętu wodnego  ze stanic PTTK na Szlaku Krutyni:

  • Transport powrotny kajaka  bez uczestników  - 40 zł
  • Transport powrotny kanu   bez uczestników - 50 zł
     

Pozostały transport:

  Transport indywidualny przyczepy do 12 kajaków lub rowerów do 18 szt.

:- lokalnie do 20 km – 100 zł / transport

- ze Stanic PTTK  na  szlaku Krutyni  – 250 zł / transport

- trasa na indywidualne zamówienie – 250 zł + 1,80 zł / km za każdy kilometr     powyżej 100 km 

 

Dysponujemy 2  busami  8 osobowymi