Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

Trasy

Trasa rowerowa „ Lasy Sorkwickie”
 
Szlak rowerowy oznaczony na mapie jako żółty łączy Sorkwity z Mrągowem. Trasa tworzy zamkniętą pętlę wokoło lasów sorkwickich w pobliżu Rezerwatu Torfowiskowego „Gązawa”  oraz  wokół  Jeziora Gielądzkiego. 
 
(0,0) Startujemy w Sorkwitach w kierunku Młynika przy Kościele Ewangelickim. Osiągnąwszy ścianę lasu po 200 m. skręcamy w drogę leśną (1,9 km), pilnując się oznakowania szlaku. Drogą gruntową (miejscami piaszczystą) i drogą pożarową udajemy się do Bagienic Małych, skręcając przed wioską w lewo w poprzeczną szutrówkę. 
 
Bagienice Małe to klasyczny przykład mazurskiej wsi w układzie ulicówki. Za drewnianą kapliczką skręcamy w prawo i drogą asfaltową przejeżdżamy przez wieś.
 
Na skraju Marcinkowa (9,2 km) skręcamy w lewo w drogę pożarową do Lasowca, osiągając skrzyżowanie dróg z przydrożnym krzyżem. Skręcamy w lewo drogą pożarową wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Średniego i czerwonego szlaku pieszego, następnie kierujemy się na północ. Osiągnąwszy szerszą drogę leśną skręcamy w lewo (12,80 km).
 
Drogą pożarową dojeżdżamy do skrzyżowania dróg leśnych z przydrożnym krzyżem, gdzie skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu dróg gruntowych skręcamy w lewo i wkrótce opuszczamy las.
 
Drogą wśród pastwisk dojeżdżamy do Gązwy (16,3 km).
Wjeżdżamy w lewo na drogę asfaltową i przejeżdżamy przez wieś, następnie szutrową drogą leśną i pożarową kierujemy się do wsi Stamak.
 
Osiągamy drogę asfaltową i skręcamy w lewo, potem jedziemy wśród łąk i lasów do wsi Młynik (21,5 km).
Tuż za tablicą z nazwą wsi skręcamy w prawo w drogę pożarowa, która doprowadzi nas do Małowa.
Osiągamy drogę brukowo-miałową i dojeżdżamy nią do szosy (25,5 km).
 
Skręcamy w lewo na Sorkwity. Szlak wiedzie zachodnim brzegiem Jeziora Gielądzkiego. Mijamy Pustnik  (28,6 km) i dojeżdżamy do Starego Gielądu, następnie wracamy do Sorkwit. Przejeżdżamy pod zabytkowym wiaduktem kolejowym i dojeżdżamy do drogi krajowej nr 16, przejeżdżamy przez nią na chodnik, a dalej kierujemy się w prawo na drogę do Stanicy Wodnej PTTK (33,00 km).
 
Trasa rowerowa wokół Jeziora Gielądzkiego
 
Przebieg trasy: Sorkwity - Stary Gieląd  - Pustniki - Bałowo - Młynik - Sorkwity  >16 km
 
Jezioro Gielądzkie 
Jezioro znajduje się w Sorkwitach blisko drogi nr 16, prowadzącej z Olsztyna do Mrągowa. Wokół jeziora są wzgórza miejscami przewyższające  poziom wody o 30 m.  Wokół akwenu biegną drogi o przeważnie twardej nawierzchni, łączące nabrzeżne wsie. Ścieżki są urozmaicone widokowo, co sprawia, że trasa jest atrakcyjna zarówno przyrodniczo, jak i krajobrazowo. 
 
Głębokość : maksymalna - 27m , średnia -6,8m
Długość maksymalna : 6800m
Szerokość maksymalna : 1650m
Długość linii brzegowej : 20220m
 
(0,0) Sorkwity. Wypożyczamy rowery w Stanicy Wodnej PTTK w Sorkwitach. Wyjeżdżamy w kierunku Olsztyna ścieżką przez most nad rzeką Krutynią, skręcamy w prawo przez drogę nr 16, wjeżdżamy pod wiaduktem drogą  prowadzącą do Zyndak (oznakowana trasa rowerowa żółta). 
Mijamy Stary Gieląd, po prawej stronie widzimy linię brzegową jeziora. Dojeżdżamy do Pustnika. 
(4,00) Pustnik, po wyminięciu zabudowań docieramy do przestrzeni otwartej, gdzie podziwiamy piękno łąk i pastwisk. 
Po trzech kilometrach skręcamy w prawo na drogę prowadzącą do Bałowa. Następnie kierujemy się do Młynik (11,00). Tu opuszczamy żółty szlak, który prowadzi do Mrągowa, udając się wzdłuż prawego brzegu jeziora do Sorkwit. Wycieczkę kończymy zwiedzając zabytkowy Kościół Ewangelicki z XVII w. Wyróżnia go późnorenesansowe  i  barokowe wyposażenie, w tym unikatowa wisząca chrzcielnica  z rzeźbą anioła.