Sorkwity Stacja Wodna PTTK PTTK Mazury PTTK

Regulamin stanicy

REGULAMIN

STANICY WODNEJ PTTK SORKWITY

 

            Uprzejmie prosimy wczasowiczów o zapoznanie się z naszym regulaminem. Mamy nadzieję,

że poniższe zasady pozwolą Państwu miło spędzić czas oraz zapewnią bezpieczeństwo i sprawną organizację pobytu. Personel ośrodka jest do Państwa dyspozycji i służy wszelką pomocą.

Rezerwacja lub zakup pobytu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.

 

1.      Doba hotelowa w Stanicy Wodnej PTTK  Sorkwity rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 14.00 , a kończy w dniu wyjazdu do godzinie 11.00. Nieopuszczenie domku po godziny 11.00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty 50% stawki podstawowej, a po godzinie 18.00 pobyt liczony jest jako następna doba.

2.      NieprzybycieTurysty do SW PTTK w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godz. 20.00 tego dnia powoduje rozwiązanie zawartej umowy, a ośrodek ma swobodę dysponowania domkiem. Uiszczona wpłata nie ulega zwrotowi. Nie dotyczy to przypadku gdy przed tą godziną Gość powiadomił recepcjonistę  o tym opóźnieniu telefonicznie.

3.      W dniu przyjazdu dokonuje się wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty).

4.      Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w dniu przyjazdu.

5.      Z przyczyn niezależnych od nas (pogodowych) za wcześniej opłacony pobyt zaliczki  nie zwracamy.

6.      Cisza nocna w Stanicy  obowiązuje od godz. 22.00 do 06.00 rano.

7.     Goście przebywający na Stanicy, którzy nie mają wykupionego noclegu, powinni opuścić ośrodek  do godziny 22:00

8.      Osoby zakłócające spokój i porządek w ośrodku lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

9.      Parking ośrodka nie jest strzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie  i kradzież pojazdów.

10.  Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw powinny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych.

11.  Każda osoba  przebywająca w Stanicy  proszona jest o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku.

12.  Szanujmy otaczającą nas przyrodę, nie niszczmy kwiatów i krzewów.

13.  Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

14.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata 20 zł.

15.  Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu.

16.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.

17.  Zezwalamy na pobyt w naszej  Stanicy zwierząt domowych. Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzanie zwierząt wyłącznie na smyczy. Cena pobytu psa, kota zgodna jest z cennikiem.

18.  Właściciele psów, kotów i innych zwierząt muszą zapewnić własne legowiska na podłodze  bez korzystania z wyposażenia pokoju.

19.  Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest pod opieką dorosłych.

20.  Każda osoba przebywająca na terenie SW PTTK  zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.

21.  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% w ciągu 7 dni roboczych od terminu zamówienia.

22.  We wszystkich pomieszczeniach na terenie Stanicy  obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 

                                                                                                                                                                             Gospodarze stanicy